Hakuna Matata Driving School

Code 8 only.

Gallery of Hakuna Students

Students who passed their license:

Students who passed their learners:

Don’t let my prices fool you, we might be cheap but our knowledge and service is of top quality…

Northern Suburbs

 • R150 per lesson
 • R400 for car hire at Traffic Department
 • R675 for 5 lesson packages (test included (test from me to ensure you are ready) R675 + R150=R825)
 • R1500 vir 10 lesson package
 • Renting car ONLY two hours R500.

Stellenbosch and other areas

 • R150 per lesson
 • R400 for car hire at Traffic Department
 • R675 for 5 lesson packages (test included (test from me to ensure you are ready) R675 + R150=R825)
 • R1500 vir 10 lesson package
 •  Renting car ONLY two hours R500.

Paarl and other areas

 • R200 per lesson
 • R600 for car hire at Traffic Department
 • R925 for 5 lesson packages (test included (test from me to ensure you are ready) R925 + R200=R1125)
 • R2050 vir 10 lesson package
 • Renting car ONLY two hours R650

VOORRITINSPEKSIE – BUITE

 

1.     Daar is geen lekkasies of obstruksies onder die voertuig nie

2.     Die ruitveer is reg

3.    a) die loopvlak van die band is reg

b) die sywand is onbeskadig

c) die wielmoere is nagegaan

d) die klepdoppie is op

e) die branddruk is reg

4.     Albei hoofligte, parkeerligte en flikkerligte  is skoon en onbeskadig

5.     Die engine kap is toe

6.     Onder die enjinkap is die olie, water, remvloeistof en dryfbande nagegaan

7.     Die wiel sal ek dieselfde as die regterkantste voorwiel nagaan

8.     Die ruitveer is reg

9.     Die wiel sal ek dieselfde as die regterkanste voorwiel nagaan

10.   Die brandstofdop is op

11.   Albei die agterligte is skoon en onbeskadig

12.   Die wiel sal ek dieselfde as die regterkanste voorwiel nagaan

PRE –TRIP INSPECTION – EXTERIOR

 

1.     There are no leakages or obstructions underneath the vehicle

2.     The windscreen wiper is fine

3.     a) the tread of the tire is fine

b) the side wall is undamaged

c) the wheel nuts have been checked

d) the valve cap is on

e) the tyre pressure is correct

4.     Both head lights, parking and indicator lights are clean and undamaged

5.     The bonnet is secure

6.     Underneath the bonnet the water, oil, brake fluid and drive belts have been checked

7.     The wheel has been checked the same as the right front wheel

8.     The windscreen wiper is fine

9.     The wheel has been checked the same as the right front wheel

10.   The fuel cap is on

11.   Both rear lights are clean and undamaged

12.   This wheel has been checked the same as the right front wheel

VOORRITINSPREKSIE – BINNE

1.      Al die deure is toe

2.     Die handrem is op

3.     Die voertuig is in neutral

4.     Daar is geen obstruksie by die voete nie

5.     Die sitplek is gestel

6.     Die spiels is gestel

PRE-TRIP INSPECTION – INTERIOR

1.     All the doors are closed

2.     The hand brake is up

3.     The car is in neutral

4.     There are no obstructions at my feet

5.     The seat is adjusted

6.     The mirrors are adjusted

Die volgende sal nagegaan word vir werking:

1.     Flikkerligte

2.     Parkeerligte en Hoofligte

3.     Ruitveers

4.     Toeter

5.     Stopligte en agterligte

The following will be checked for working condition:

1.     Indicators

2.     Parking lights and head lights

3.     Windscreen wipers

4.     Hooter

5.     Stop lights and tail lights

AANSITPROSEDURE:

(Dit geskied na die Parkering geslaag is)

1.     Die parkeerrem is op en die ontsluitingsknoppie werk

2.     Die voertuig is in neutral

3.     Alle waarskuwingsligte is af

4.     Draai sleutel tot “ON” en gaan waarskuwingsligte na

5.     Skakel engine aan en gaanwaarskuwings ligte na

6.     Noem dat die voertuig ‘n outomatiese smoorklep het

STARTING PROCEDURE

(This gets done after the Parking was passed)

1.     The parking brake is applied and the release button works

2.     The vehicle is in neutral

3.     All warning lights  off

4.     Turn on key to “ON” and check warning lights

5.     Start engine and check warning lights

6.     Mention that vehicle has an automatic choke

K53 WENKE

Observeer voor wegtrek

Spieel / blindekol voor sein

Spieel voor spoedverandering

2de blindekol voor rigting veranderings

Spieel / kyk R & L voor kruisings en ingange

K53 HINTS

Observe before moving off

Mirror / blind spot before signalling

Mirror  before changing speed

2nd blind spot before changing direction

Mirror / check R & L before intersections and entrances